Program høsten 2014

Programmet for høsten er nå klart og kan lastes ned ved å klikke seg inn på denne artikkelen. Du finner også en oversikt over neste arrangementer til høyre på nettsiden. Nytt for semesteret: Første tirsdag i mnd fellesskapsamling med lovsang og forbønn. Tema: Hva sier Bibelen om helbredelse? Det blir også undervisning fem onsdager dette semesteret ved Leif Paus.Velkommen til Råde Frikirke

Velkommen til kirken som ligger midt i Saltnes! Velkommen til frikirken! På vår nettside finner du en oversikt over kirken vår og menighetslivet. Kom og bli en del av oss! Dette er et sted for deg og din familie! Gudstjeneste er søndager kl 1100. Vi tror at kirken vår er et FLOTT sted å være. Et sted for flotte gudstjenester. Et sted for refleksjon og bønn. Et sted hvor mann kan finne seg selv og finne Gud! Vi er en menighet preget av Guds nærvær hvor Guds ord og sakramentene har en sentral plass. Mange opplever at dette er et sted man kan høre til. Et sted å tro på. Et sted hvor man kan oppdage tro, håp og kjærlighet!Husgrupper

I Råde frikirke er det flere grupper. Her kan du få mer informasjon og lese om tanken bak gruppene.Om oss

Råde frikirke holder til i egene lokaler på Saltnes. Aktiviteten er stor og på menighetens storsamling, gudstjenstene hver søndag, samles det i snitt 85 personer med stort og smått. Her er det søndagsskole både for de yngste og for de over 10 år (Ten+). Hver fredag er det ungdomsklubben FrikOut og hver mandag og onsdag er det yrende liv med Leksekafé for 5. til 7. klasse.Velkommen

Postboks 26, 1642 Saltnes
E-post:
Telefon:
69 28 25 18
Faks:
69 28 25 18

Kalender

Google